Otvaranje korisničkog računa
Poslovni podaci Obavezna polja su podebljana i imaju znak *
Pravni status korisnika *
Vrsta pravne osobe *
Kategorija posla *
Glavna djelatnost
Naziv (obrta, firme) *
Ime *
Prezime *
Prebivalište / sjedište
Država *
Županija / regija *
Grad / općina *
Korisnički račun
Email *
Email potvrda *
Korisničko ime *
Lozinka *
Lozinka potvrda *
Uvjeti korištenja
Uvjeti korištenja Korištenjem bilo kojeg dijela portala www.eposlodavac.com te svih njegovih dijelova i podsiteova tvrtke SEO Consult (u nastavku samo Eposlodavac) smatra se da su korisnici upoznati s ovim uvjetima i svim rizicima koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaćaju koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Korisnici su upoznati i pristaju na Opće uvjete korištenja Eposlodavca te da ista služi za upotrebu poslodavcima u svrhu objave oglasa za pronalaženje odgovarajućeg zaposlenika te osobnu upotrebu svim tražiocima zaposlenja (posloprimcima) u svrhu pronalaženja odgovarajućeg zaposlenja. Posloprimci također mogu mogu biti u funkciji poslodavca, što poslodavci mogu biti u ulozi posloprimca.

Prihvaćanjem općih uvjeta korištenja korisnici u funkciji poslodavca su suglasni i daju suglasnost Eposlodavcu, na ustupanje podataka navedenih u poljima prilikom registracije i svim priloženim dokumnetima, mogućim poslodavcima na uvid u svrhu pregleda radi mogućeg zapošljavanja.

Eposlodavac ne garantira za točnost podataka u životopisima posloprimaca kao ni poslodavca. Registrirani poslodavci mogu objavljivati oglase za radna mjesta, projekte, poslove, naknadno ih mijenjati, pretraživati sažetke životopisa te koristiti komunikacijsku konzolu te ostale napredne funkcije koje su instalirane ili će tek biti. Poslodavac nije dužan kontaktirati posloprimca nakon što posloprimac ostavi ponudu za određeni natječaj.

Posloprimac prihvaća da se po okončanju izvršenog posla može njegov rad od strane poslodavca ocijeniti te sa se navedenu ocjenu može postaviti na Eposlodavac kao dostupnu trećima koji su zainteresirani za moguću daljnju suradnju.

Korisnici se obvezuju po sklapanju posla za objavljeni oglas ili po isteku vremena na koje je objavljen oglas odmah ukloniti oglas, u protivnom odgovaraju za štetu.

Korisnicima Eposlodavca portala strogo je zabranjeno:

• objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način

• objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima

• predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe

• manipuliranje identifikatorima kako bi se prikrilo porijeklo sadržaja kojeg se objavljuje ili šalje putem usluga Eposlodavca

• objavljivanje, slanje i razmjenu sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom

• objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane

• svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme

• prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih posjetitelja portala i korisnika.

Nepridržavanje navedenih odredbi predstavlja povredu odredbi o korištenju Eposlodavac koja za sobom povlači sankcije u smislu raskida daljnje suradnje odnosno podredno druge sankcije predviđene relevantnim pravnim propisima.

Eposlodavac zadržava pravo brisanja tekstova neprimjerenog, uvredljivog i diskriminatornog sadržaja sukladno trenutno važećim propisima Republike Hrvatske. Ukoliko poslodavac ne poštuje pozitivne propise, a posebice odredbe Zakona o radu, eposlodavac zadržava pravo na uklanjanje datog oglasa. Eposlodavac također zadržava pravo izmjene oglasa: isprave pravopisnih pogrešaka i strukture sadržaja oglasa. Podaci u bazama podataka na Eposlodavac su zaštićeni u smislu Zakona o autorskom pravu u korist eposlodavac.

Podaci se mogu koristiti samo na način kako je to propisano u ovim Uvjetima korištenja. Korištenjem podataka u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribuiranje, itd.) bez odobrenja, a osobito za masovnu distribuciju priopćenja, promotivnih poruka i sl. informacija, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu te podliježete sankcijama.

Ova pravila podložna su izmjenama i važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama www.eposlodavac.com.

Korisnici Eposlodavca pristaju da podaci unešeni u polja forme pri registraciji, budu dostupni svim korisnicima stranica www.eposlodavac.com, pri čemu neće držati Eposlodavac odgovornim ni za kakvu potencijalnu štetu koja bi mi mogla biti nanesena zloupotrebom podataka u njihovom životopisu od strane poslodavaca ili trećih osoba.

Korisnik usluga koji ima pristup podacima se obavezuje da će pristup koristiti jedino u svrhu pretraživanja baze kako bi pronašao adekvatne korisnike za svoje potrebe. Potrebe mogu biti, pronalazak adekvatnog posloprimca, poslodavca ili samog posla (stalno, određeno, honorarno itd. eventualno), sve u okviru ponude usluga stranica www.eposlodavac.com

Korisnici usluga se obavezuju da neće davati uvid u podatke, bilo direktno, bilo davanjem na upotrebu svog korisničkog imena i zaporke, trećim osobama te da ih neće obrađivati, osim na način i u svrhu ovdje ugovorenu. Korisnik usluga se obvezuje da će osigurati provođenje odgovarajućih tehničkih, organizacijskih i kadrovskih mjera zaštite osobnih podataka koji se nalaze u životopisima.

Korisnik usluga je zakonski odgovoran za sve probleme nastale unosom netočnih podataka, koji bi na bilo koji način predstavljali korisnika u krivom svjetlu (krivo predstavljanje, lažne titule ili identitet)

Ništa u ovoj Izjavi neće biti tumačeno kao davanje bilo kakvih prava na povjerljive informacije davatelja usluga Korisniku usluga, izvan prava izričito navedenih u Izjavi. Korisnik usluga neće otkriti nikakve Povjerljive informacije ni na koji način, te će čuvati i održavati njihovu povjerljivost na najstroži način, osim u zakonom predviđenim okolnostima. Korisnik usluga se obvezuje da će zaštititi Davatelja usluga protiv bilo kakvih i svih gubitaka, oštećenja, potraživanja, troškova te odvjetničkih naknada koje bi Davatelj usluga mogao imati kao rezultat kršenja ovog Ugovora od strane Korisnika usluga. Potpisom ove Izjave Korisnik usluga preuzima punu odgovornost za svaku opću posebnu, izravnu, posrednu, posljedičnu, kaznenu ili slučajnu štetu ili izgubljenu dobit koja bi mogla nastati Davatelju usluga ili trećoj osobi uslijed korištenja Povjerljivih informacija od strane Korisnika usluga, te se obavezuje snositi u potpunosti sve tako nastale troškove. Obveze Korisnika usluga vezano uz obvezu povjerljivosti i zaštite Povjerljivih informacija definirane ovom Izjavom, nemaju ograničeno trajanje.
*
  • Hot poslovi
  •  

Poslodavac © 2020.