Naziv posla
RUKOVODITELJ SEKTORA PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA
Vaše ime i prezime
Email prijatelja